radio video stream shoutcast icecast, hosting joomla websites

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP-EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR

International Data Center Facilities, gevestigd te Willemstad, hierna te noemen IDF.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de Afnemer, andere algemene voorwaarden van IDF of een derde, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van IDF, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard...........

De Algemene Voorwaarden kunt u HIER downloaden (pdf algemene_voorwaarden 325 kb).